Privacy Policy

för AssistMe Försäkring i Sverige AB
Senast uppdaterad: 2020-10-01

1. Inledning
Vi på AssistMe behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis när du köper försäkring genom oss, beställer tjänster av oss, använder tjänster som vi levererar och i andra sammanhang. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan hittar du också kontaktinformation om du har frågor eller vill ha mer insyn i de uppgifter vi sparar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

2. Behandlingsansvarig för dina personuppgifter
AssistMe Försäkring i Sverige AB, org.nr. 559246-3425, tel. +46 8 448 09 00, epost privacy@assistme.eu ansvarar för behandlingen av personuppgifter i appen och på våra webbsidor, för våra centrala system för försäkringsadministration, fakturering och operationell drift. När du använder AssistMe appen och betalar hos oss är det AssistMe som är behandlingsansvarig. AssistMe är också behandlings ansvarig för vår marknadsföring och utskick av e-post till kunder och kontakter samt annan digital marknadsföring.

3. Behandling av personuppgifter vid användning av AssistMe app
Vi har utvecklat AssistMe-app för iOS och Android. I vår app hittar du information om ditt medlemskap, om dina försäkringar, köphistorik, om ärende och om AssistMe. Du kan använda appen till att köpa försäkring, beställa assistans, lägga till rabattavtal & objekt, välja välgörenhetsprogram, få support genom FAQ eller via chatt. Vår app ber dig om följande åtkomst:tillgång till platsdata för att vi vid assistans kan positionera dig, motta data från internet, se nätverksuppkopplingar, full nätverksåtkomst, hindra enheten från att gå över till viloläge, tillåta pushmeddelanden. Du väljer själv om du vill bevilja åtkomst till den information som vår app ber om. Om du nekar åtkomst till den informationen kommer detta att påverka appens funktionalitet. Du kan när som helst ändra åtkomstbehörighet för appen. Vi ger dig även möjlighet att ändra dina inställningar för att anpassa appen.

4. Behandling av personuppgifter på din profil(medlemskap)
För att kunna använda AssistMe behöver du skapa ett användarkonto i vår digitala tjänst (App). I samband med att du skapar användarkonto behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna upprätta en profil. Detta är information som du har gett oss direkt eller som vi genom uppgifter från dig inhämtar från externa databaser. Vi behandlar uppgifter om din identitet genom personnummer, namn, adress, mobilnummer och emailadress. Under din profil kan du också välja att registrera olika fordon, objekt, rabattavtal och andra upplysningar för att förenkla senare beställningsprocesser. Dessa uppgifter samlas in från dig. Uppgifterna du lämnar sparas tillsammans med skadedata och köphistorik. Vi använder dessa uppgifter för att anpassa upplevelsen i appen och för att kunna hantera de assistanser eller skador som ni anmäler via oss. Orsaken till vår användning av uppgifterna är att uppfylla avtalet med dig.

5. Behandling av personuppgifter vid köp av försäkring
I samband med att du köper försäkring genom oss behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalen om köp av försäkring. Vi delar även de personuppgifter som krävs med aktuell försäkringsgivare för att försäkringsavtal skall kunna upprättas. Detta är information som du har gett oss genom din profil eller annan information som du uppger för att vi skall kunna upprätta avtal. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din identitet genom personnummer, din kontaktinformation och din betalningsinformation. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos ossför att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet om försäkring med dig och så länge aktuell lagstiftning eller myndigheter ålägger oss detta.

6. Behandling av personuppgifter vid beställning av assistans eller anmälan av skada 
I samband med att du beställer assistans eller anmäler skada behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalet för leverans av våra Tjänster. Detta är information som du har gett oss genom din profil och specifika skadeuppgifter för just det aktuella ärendet. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din profil, skadeposition, objekt, skadeorsak och annan information som vi behöver för att kunna genomföra Tjänsten enligt avtal. Uppgifterna du lämnar sparas tillsammans med händelselogg och leverantörsinformation. Vi använder dessa uppgifter för att vi enkelt skall kunna reglera och utbetala ersättningar ni har rätt till enligt försäkringsvillkor. Vi delar även de person- och skadeuppgifter som krävs med aktuell försäkringsgivare för att ersättning skall kunna utbetalas. Dessutom sparas informationen för att ni enkelt skall kunna följa era beställningar och se dem i appen även när de är avslutade.

7. Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte
Vi kommer använda din e-postadress eller ditt telefonnummer till att skicka dig nyheter, information om tjänsten och erbjudanden inom reglerna för befintliga kundrelationer. Grunden till detta är marknadsföringslagstiftningen. Vi kontaktar dig i sociala medier efter ditt samtycke eller inom befintlig kundrelation. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det aktuella sociala mediet. Vår orsak till detta är ditt godkännande eller legitima intresse. Du kan också reservera dig mot att få våra utskick och marknadsföring. Detta gör du genom att välja sluta prenumerera på vår e-post lista i emailen vi sänder ut eller kontakta oss på e-post marketing@assistme.eu.

8. Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet
Vi behandlar data som inkluderar personuppgifter för att felsöka och rätta fel, förbättra våra tjänster och tekniken vi använder och för att analysera användning och användarbeteende. Vidare behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiera identitet i samband med din användning av våra digitala tjänster.Vi anonymiserar data eller utarbetar statistik i den utsträckning vi kan, men vi behandlar även personuppgifter i utvecklings-, felsöknings-, statistik- och säkerhetssyfte.

9. Behandling av personuppgifter för övriga syften
För tävlingar eller andra aktiviteter som du kan delta i behandlar vi personuppgifter som namn och kontaktinformation när detta är nödvändigt, exempelvis för att registrera vilka som deltar och därefter dra en eller flera vinnare. Vi kommer i den utsträckning det är möjligt att informera konkret om detta när du deltar i tävlingar eller andra aktiviteter. Om du kontaktar vår support eller på annat sätt vänder dig till oss med frågor, behandlar vi personuppgifter du ger så långt det är nödvändigt för att besvara och logga din fråga. Vi för också en lista över vilka nyhetsbrev och erbjudanden vi skickar ut, och huruvida de öppnas. Orsaken till detta är legitima intressen eller för att uppfylla avtal med dig eller besvara dina frågor. De legitima intressena är att ha god kundservice och för att anpassa mängden nyhetsbrev som skickas. Utöver behandling som vi har beskrivit i vår sekretesspolicy eller baserat på ditt samtycke, kommer vi vid något tillfälle behandla personuppgifter när gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, gällande myndighetsregler eller om en domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

10. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet
Vi behandlar information om kontakt personer hos våra leverantörer, företagskunder, samarbetspartner, deltagare på våra arrangemang riktade mot näringslivet samt andra personer som uppträder inom näringslivet. Detta gör vi för att kunna arbeta effektivt, ingå och hantera kontrakt, rekrytera, driva vårt företag och utveckla vårt företag och vårt professionella nätverk. Dessa upplysningar består vanligtvis av namn, kontaktinformation, ställning, företag, kompetens, företagsmässiga intressen och deltagande i våra arrangemang för näringslivet eller tidigare visat intresse för oss och våra anställda. Vi sparar sådan information så länge vi värderar att företaget och personerna är en av våra företagskontakter. Orsaken till detta är legitima intressen.

11.Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part såvida det inte krävs för att fullgöra våra avtal gentemot dig eller att du inte har samtyckt till detta, eller om gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ålägger oss detta.För ordningens skull informerar vi om att vår användning av databehandling för att behandla uppgifter på våra vägnar, inte räknas som utlämning.

12. Inhämtning av personuppgifter från andra källor
För att försäkra att vi har korrekt information om dig kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor som folkbokföringsregister och liknande.
Vi hämtar även in demografiska uppgifter som ålder, kön och språk från andra källor. Vi inhämtar också information från våra samarbetspartners när detta är lagligt och nödvändigt för leverans av tjänster och kommunikation till dig.

13. Dina rättigheter
Du som person har fler rättigheter enligt regelverket för personuppgifter. Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätten till data. Här kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: privacy@assistme.eu Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig - och inte till någon annan som utger sig för att var du.

14. Felaktig behandling av personuppgifter
Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det som beskrivs här eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagen, kan du klaga till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se.

15. Cookies
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och i vår app. En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet: mobil, dator eller surfplatta. Cookien känner igen vilken typ av innehåll som du letat efter och vilka sidor du har besökt på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan vara hur du använder vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor du har besökt. En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessions cookie lagras tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessions cookien försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder både permanenta cookies och sessions cookies. AssistMe kan också komma att använda tredjepartscookies. Om du inte vill att våra webbplatser placerar cookies i din dator kan du avaktivera cookies i din webbläsare. Om du avaktiverar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas.

16. Ändring i sekretesspolicy eller i behandling av data
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster för våra kunder. Detta kan ändra sättet eller omfånget av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi ger genom denna sekretesspolicy kommer därför att justeras och uppdateras löpande. Vi kommer dessutom att ändra sekretesspolicyn när nya regler eller myndighetspraxis gör detta nödvändigt.