Användarvillkor

För Viking (AssistMe) App
Senast uppdaterad: 2023-10-28

Välkommen till Viking och AssistMe – en digital assistans- och försäkringstjänst direkt i mobilen!

Dessa användarvillkor, tillsammans med vår Privacy policy (Länk till PUL)och försäkringsvillkor, gäller för användning av de digitala tjänster som AssistMe Försäkring i Sverige AB, org.nr. 559246-3425, (”Viking” eller ”vi”) erbjuder dig genom vår app (”Tjänsten”).
Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Tjänsten. Du måste godkänna användarvillkoren för att ha rätt att använda Tjänsten.

1. Allmänt
Tjänsten är en applikationsbaserad e-assistanstjänst i mobilen, där du digitalt kan köpa försäkringsskydd, begära assistans och få hjälp utförd av leverantörer vid akuta skadehändelser, se och följa dina ärenden ”LIVE”, anmäla och begära ersättningsanspråk från anslutna försäkringsskydd samt kommunicera med oss genom digitala kanaler eller via telefonsamtal. Observera att få tillgång till alla tjänster i appen behöver det finnas ett giltigt försäkringsskydd genom Viking.
När du är i behov av assistans eller önskar anmäla ersättningsanspråk från våra skydd behöver ni uppge vissa uppgifter såsom skadeposition, vilket objekt det gäller, vad som hänt och eventuellt bifoga vissa dokument digitalt. Om man av någon anledning ej kommer åt digitala tjänsten i Appen, kan man alltid komma i kontakt med vår larmcentral dygnet runt och begära assistans genom att ringa till vår larmcentral på +46 771 28 28 28 eller kontakta vår Support vid icke akuta ärenden genom medlem@vikingvagassistans.se.

2. Ditt konto och användning av tjänsten
För att skapa användarkonto och använda Tjänsten ska du vara 18 år eller äldre. För att kunna få tillgång till Tjänsten och kunna köpa något av våra medlemskap med försäkringsskydd måste du först skapa ett användarkonto. När du registrerar ditt konto kommer du att bli ombedd att uppge viss personlig information. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och uppdaterade och du ansvarar för att, under den tid du har ett konto, hålla informationen uppdaterad. Information om vår behandling av personuppgifter finns dokumenterat i vår integritetspolicy (Privacy Policy). Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för att se till att ingen annan kan använda ditt användarkonto. Du ansvarar för all användning av Tjänsten som gjorts via ditt användarkonto.

3. Vårt tillhandahållande av tjänsten
Viking utvecklar löpande Tjänsten och kan komma att helt eller delvis uppdatera, förändra eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten eller vissa delar därav (såsom, men inte begränsat till, funktioner och tillgängliga tjänster). Försäkringar som är aktiva och kopplade till Tjänsten berörs dock inte av ovanstående annat än hur kontakten med de Tjänster som ingår i försäkringen då kan komma att förändras temporärt eller permanent.

Vi kan behöva utföra arbete som påverkar Tjänsten, och Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Man kan då alltid komma i kontakt med Viking genom att, dygnet runt ringa oss på 0771-28 28 28 eller på medlem@vikingvagassistans.se. Viking har rätt att stänga av ditt konto och avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan om du missbrukar Tjänsten, orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller oss eller du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor eller för de för var tid gällande försäkringsvillkor. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från Viking om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

4. Förmedling av försäkringsskydd
AssistMe Försäkring i Sverige AB är förmedlare av försäkringar för If Skadeförsäkring AB. Vikings medlemmar teckna de unika medlemskap med försäkringsskydd vi erbjuder i Tjänsten. Villkoren är framförhandlade som en del av det avtal som ligger till grund mellan Viking och försäkringsgivaren och gäller mellan försäkringsgivaren och den Viking medlems som valt att teckna försäkringen.

Viking (AssistMe) står som anknuten försäkringsförmedlare och är under tillsyn av Finansinspektionen genom avtalet med If Skadeförsäkringar. Man kan hos Bolagsverket, www.bolagsverket.se kontrollera vårt tillstånd att förmedla försäkringar som anknuten försäkringsförmedlare. Mer information om AssistMe som försäkringsförmedlare och den aktuella försäkringsgivare beskrivs mer i detalj i varje enskilt försäkringsvillkor som man kan ta del av direkt i Appen eller på våra webbplatser.

5. Avgifter och betalning
Tjänsten är kostnadsfri ingår i alla försäkringsskydd som förmedlas av Viking. Betalning av försäkringsskydd sker genom de för var tid olika betalningsmetoder som erbjuds i Tjänsten.

6. Ditt ansvar
Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges i Tjänsten och de specifika försäkringsvillkor du valt att teckna samt vid var tid gällande rätt. Om du publicerar information i Tjänsten ansvarar du ensam för innehållet i sådan information.Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Tjänsten på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Viking (AssistMe) skadeslöst från all skada som vi orsakas härav.

7. Vårt ansvar
Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsten kontinuerligt och med stabilitet. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. Viking ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan tillgå den digitala Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. Försäkringar som är aktiva och kopplade till Tjänsten berörs dock inte av ovanstående annat än hur kontakten med de Tjänster som ingår i försäkringen då kan komma att förändras temporärt eller permanent.
Vi ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som länkats till eller från Tjänsten eller våra webbplatser.
Viking´s ansvar för Tjänsten är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande[tiotusen (10 000) kronor som beror på själva Tjänsten. Vi svarar alltså inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. När det gäller ansvar för direkt uppkomna skador i samband med köp av försäkringsskydd eller vid beställning och genomförande av assistans är detta reglerat i för var tid gällande försäkringsvillkor. Ni har tillgång till försäkringsvillkoren i Appen och på våra webbplatser.

8. Uppsägning av användarvillkoren/avsluta konto
Dessa användarvillkor gäller så länge du har ett användarkonto. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto enligt instruktioner i kontot. Avslutar du ditt konto kommer vi skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som vi enligt lag har en skyldighet att spara.

9. Immateriella rättigheter
Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, Vikings´s (AssistMe´s) varumärke, firma, och webbplatser samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Viking, på webbplatser och i Tjänsten, tillhör Viking (eller i förekommande fall våra försäkringsgivare) med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Viking´s material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av våra immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt. Äganderätt och upphovsrätt till eventuella bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. Viking har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial vid försäkringsärenden för att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Det innebär bland annat att Viking har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till vår försäkringsgivare vid exempelvis skadehändelser. Vi använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla Tjänsten.

10. Behandling av dina personuppgifter
Viking är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du tillhandahåller i ditt användarkonto. Vid tecknande av försäkringsskydd, kommer vi dela personuppgifter med försäkringsgivaren. Du kan läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vårbehandling i vår integritetspolicy.

11. Villkorsändringar
Viking kan komma att förändra dessa användarvillkor ensidigt. Vid förändring kommer vi att publicerade nya användarvillkoren på webbplatsen, och kommer genom Tjänsten och/eller via den e-mailadress du angivit i Tjänsten informera dig om att användarvillkoren har förändrats.Om du inte accepterar en eller flera förändringar av användarvillkoren ska du upphöra att använda Tjänsten och avregistrera ditt konto, alternativt höra av dig till oss och begära att vi avregistrerar ditt konto.

12. Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med vår Tjänst, vill vi att du kontaktar oss så vi kan försöka lösa problemet direkt eller ge dig råd om hur du kan få ditt ärende omprövat. Du kontaktar då vår support via appen eller via epost till medlem@vikingvagassistans.se eller via telefon på 08-448 09 09. Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta vår klagomålsansvarige via epost till medlem.quality@vagassistans.se, för att få ditt ärende omprövat. Har du fått ditt ärende omprövat och du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till följande instanser: 
Allmännareklamationsnämnden (ARN) Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon: 08-50886000. www.arn.se
ARN prövar klagomål från privatpersoner, dock inte vållandefrågor itrafikolyckor. Prövningen är kostnadsfri. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

13. Kontakta oss
Vill du få hjälp eller annan kontakt med oss kan du skicka epost till medlem@vikingvagassistans.se eller ringa medlemservice på 0771-28 28 28.