Om oss

Vi är människor som brinner för att lösa akuta situationer åt andra människor med hjälp av sunt förnuft, smarta digitala tjänster och förmånliga försäkringslösningar.

Varför AssistMe?

AssistMe grundades 2020 för att förändra en assistans- och försäkringsindustri som inte förändrats märkbart på decennier. För att istället göra det mer förmånligt, förståeligt och enklare för människor som är i akut behov av assistans och använda sin försäkring.

Hur AssistMe?

Med digital innovation, blixtsnabb service och en affärsmodell med stort hjärta, levererar vi assistans och försäkring som en modern digital service.

Vad AssistMe?

Vi erbjuder smarta assistans- och försäkringsprodukter i en unik digital förpackning som skapar ökad trygghet och förenklar människors liv.

Vår ledning

Vår ledning består av människor med lång erfarenhet från assistans- och försäkringsindustrin samt innovatörer som bidragit till digitala revolutioner inom flera andra service branscher.

Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Schultz

CInO
Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Yngling

CTO

Just nu söker vi

Vi är ständigt på jakt efter kreativa människor till vårt Team.

Inga lediga tjänster för närvarande

Anknuten försäkringsförmedlare

AssistMe agerar som gruppföreträdare för AssistMe´s medlemmar och är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till WR Berkley AG, Svensk Filial (WRB) för förmedling av WRB´s försäkringsprodukter.

AssistMe´s registrering kan kontrolleras hos: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se.

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 3 (landfordon), 9 (annan sakskada),
10 (motorfordonsansvar) och 18 (vägassistans).

På begäran upplyser WRB om en anställd vid AssistMe har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

AssistMe står under tillsyn av Finansinspektionen,Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00, webbadress: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se.

AssistMe står under tillsyn av Konsumentverket vad avser marknadsföring, Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-525 525, webbadress: www.hallakonsument.se, e-post: info@hallakonsument.se