Om oss

Vi är människor som brinner för att lösa akuta situationer åt andra människor genom sunt förnuft, smarta digitala tjänster och kundvänliga försäkringslösningar.

Varför AssistMe?

AssistMe grundades 2020 för att förändra en assistans- och försäkringsindustri som inte förändrats märkbart på decennier. Istället vill vi göra det betydligt enklare, snabbare och förmånligare för människor som är i behov av assistanshjälp.

Hur AssistMe?

Med digital innovation, ett dedikerat team och en affärsmodell med stort hjärta, levererar vi assistans och försäkring som modern digital service.

Vad AssistMe?

Vi erbjuder smarta assistans- och försäkringslösningar i en unik digital förpackning som skapar en betydande trygghet i människors liv.

Vår ledning

Består av människor med lång erfarenhet från assistans- och försäkringsindustrin i kombination med digitala innovatörer.

Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Schultz

CInO
Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Yngling

CTO

Just nu söker vi

Vi är ständigt på jakt efter kreativa människor till vårt Team.

Inga lediga tjänster för närvarande

Anknuten försäkringsförmedlare

AssistMe agerar som gruppföreträdare för AssistMe´s medlemmar och är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till WR Berkley AG, Svensk Filial (WRB) för förmedling av WRB´s försäkringsprodukter.

AssistMe´s registrering kan kontrolleras hos: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se.

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 3 (landfordon), 9 (annan sakskada),
10 (motorfordonsansvar) och 18 (vägassistans).

På begäran upplyser WRB om en anställd vid AssistMe har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

AssistMe står under tillsyn av Finansinspektionen,Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00, webbadress: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se.

AssistMe står under tillsyn av Konsumentverket vad avser marknadsföring, Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-525 525, webbadress: www.hallakonsument.se, e-post: info@hallakonsument.se