AssistMe - changing peoples mind about insurance

Om oss

Vi är människor som brinner för att göra det krångliga betydligt enklare för människor i behov av akut assistanshjälp genom smarta digitala lösningar!

AssistMe - About us

Varför?

AssistMe grundades 2020 för att modernisera en assistans- och försäkringsindustri som inte ändrats märkbart de senaste decennierna. Istället skapar vi en digital assistans- och försäkringsupplevelse anpassad för 2000-talet som människor enklare kan förstå och använda.

Hur?

Med innovativt mindset, ett dedikerat team och senaste teknologin, transformerar vi assistans och försäkring till en modern digital service.

Vad?

Vi erbjuder nästa generation assistans- och försäkringsprodukter, som ger människor ett tryggare liv - längs vägen, på resan och i hemmet.

Nyckelpersoner

Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Schultz

CInO
Management Team AssistMeIcon Linkedin inside white cube

Alexander Yngling

CTO

Just nu söker vi

Vi är ständigt på jakt efter kreativa människor till vårt Team.

Inga lediga tjänster för närvarande

Anknuten försäkringsförmedlare

AssistMe agerar som gruppföreträdare för AssistMe´s medlemmar och är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till WR Berkley AG, Svensk Filial (WRB) för förmedling av WRB´s försäkringsprodukter.

AssistMe´s registrering kan kontrolleras hos: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se.

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 3 (landfordon), 9 (annan sakskada),
10 (motorfordonsansvar) och 18 (vägassistans).

På begäran upplyser WRB om en anställd vid AssistMe har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

AssistMe står under tillsyn av Finansinspektionen,Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00, webbadress: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se.

AssistMe står under tillsyn av Konsumentverket vad avser marknadsföring, Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-525 525, webbadress: www.hallakonsument.se, e-post: info@hallakonsument.se