Försäkringar
Illustration Man och kvinna på semesterresa i bil som är skyddad av AssistMe Vägassistans Bil

Resplus - Bil

Pris

16kr

per dag
TECKNA NU!
Skyddet tecknas i appen
Försäkringsinformation
Resplus Bil är en reseförsäkring anpassad för semesterresa i personbil.

Du tecknar den upp till 45 dagar och den ger dig ett extra bra skydd med ersättning upp till 30.000kr.

Försäkringen är designad så att du ska slippa förlora dyrbar semestertid, betala för oförutsedda kostnader eller dyra självrisker när något händer.
Så funkar appen!
När gäller försäkringen?
Gäller i Sverige och Europa (i Gröna kort länder - se vilka som ingår här)
Illustration checkbox blue
Gäller för personbilar du kör eller färdas i
Illustration checkbox blue
Gäller oavsett ålder eller mätarställning på personbilen
Illustration checkbox blue
Gäller vid alla typer av driftstopp och skadehändelser
Illustration checkbox blue
Gäller även för tillkopplad husvagn, trailer eller annat släpfordon
Illustration checkbox blue
Gäller helt utan självrisk
Illustration checkbox blue
Vad ersätter försäkringen?
Hjälp på plats
Starthjälp, Påfyllning vid bränslebrist, Låsöppning, Byte av däck vid punktering, Vinschning vid dikeskörning
Bärgning
Till närmaste lämpliga verkstad eller laddningstation(Elbil).
Hyrbil
Storleksmässigt likvärdig hyrbil i maximalt under hela försäkringsperioden + 3 dygn extra.
Hem- eller Vidareresa
Resa på lämpligt sätt för försäkringstagaren och medföljande passagerare i bilen.
Hotell
Hotellövernattning i maximalt 7 dygn för försäkringstagaren och medföljande passagerare i bilen.
Stillståndsersättning
400 kr per dag, under maximalt försäkringsperioden.
Hemtransport av fordon
Transport av fordonet hem om inte fordonet blir klart på verkstad före hemresa. Alternativt ersätts resa till försäkringstagaren för att hämta bilen.
Hemtransport vid sjukdom
Transport av fordonet hem, vid akut sjukdom.
Självriskreducering ordinarie bilförsäkring
Ersätter självrisken på ordinarie bilförsäkring upp till 5000 kr och/eller självrisken på hemförsäkringen upp till 2000 kr, vid ersättningsbar vagn, stöld eller brand skada.
Övrig information
För mer detaljerad information om produkten, vilka beloppsgränser som finns eller när den inte gäller finner ni här nedan i förköpsinformation eller i de fullständiga villkoren.
TECKNA NU!