Trafikolyckor är något som dessvärre händer alltför ofta. Just därför är det väldigt viktigt att veta hur man bör agera.

Hur agera vid trafikolycka?

Trafikolyckor är något som dessvärre händer alltför ofta. Just därför är det väldigt viktigt att veta hur man bör agera.

Hur agerar man vid en trafikolycka?

Om du inte är först på plats.

Är Räddningstjänsten redan på plats ska du inte stanna och skapa onödiga köer. Tänk på att ingen gillar att bli fotad i sådana här situationer och det är olagligt att sprida bilder och filmer som med avsikt kränker t.ex ett olycksoffer. Så låt mobiltelefonen vara.

Om Räddningstjänsten ännu ej kommit på plats, stanna till och fråga om du kan hjälpa till med något.

Om du är först på plats.

1. Överblick

Bilda dig först en uppfattning om vad som hänt. Hur många är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

2. Prioritera

LABC är en bra minnesregel som talar om i vilken ordning du bör prioritera de skadade som behöver akut hjälp efter en olycka. LABC är en del av “första hjälpen”, åtgärder som vem som helst kan och får utföra till skadade personer.

Vad står LABC för?

Läge (L): Flytta de som befinner sig i livsfarligt läge. Detta kan exempelvis vara vid brand, risk för explosion eller personer som ligger mitt i vägen.

Andning (A): Kontrollera andning och hjärtrytm, och om det behövs ger man hjärt- lungräddning (HLR). Läs mer här om HLR

Blödningar (B): Vid kraftiga blödningar ska den skadade kroppsdelen placeras högt och tryckförband läggas

Cirkulationssvikt (C): Vid cirkulationssvikt bör man skapa fria andningsvägar, stoppa blödningar och hålla den skadade varm. Försök även få personen att lägga sig ned. Kom ihåg att inte ge personen något att dricka

3. Varna

Skydda olycksplatsen och varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstrianglar.

4. Larma 112

Var beredd på att svara på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat? 
 • Vem är du och vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Antal skadade?
 • Är någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange skylt "Farligt gods?" och vad står på den.
 • Har något utsläpp/läckage skett?
 • Om olyckan har inträffat på motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...")


Om en viltolycka inträffat ska du också:

 • Markera platsen för olyckan
  (Det är bra att alltid ha viltolycksremsa liggande i bilen. Viltolycksremsor finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor. Remsan är också gratis.)
 • Anmäla viltolyckan till polisen via 112

Det är lag på att du måste markera platsen där viltolyckan inträffat. Du måste också anmäla olyckan till polis på 112. Även om djuret flyr till skogs kan det vara svårt skadat. Polisen sänder ut eftersökare och det är dennes uppgift att avgöra hur skadat djuret är.

Att undvika viltolycka

Försök undvik kollision med älg. En älg kan väga mellan 300-550 kg, därför finns det stor anledning att väja för en älg. Om en kollision är oundviklig: sikta mot bakdelen av djuret. Då faller förhoppningsvis inte älgen över motorhuven och in i vindrutan.

Väj inte för rådjur. Ett fullvuxet rådjur väger inte mer än 25 kg! Det låter grymt att inte väja undan, men det som finns bredvid vägen är ofta ett sämre alternativ än att krocka med rådjuret.

Anpassa farten. Var uppmärksam vid åkrar, kalhyggen, sjöar och sträckor utan viltstängsel. Var extra uppmärksam vid gryning och skymning. Störst risk för viltolycka är under maj-juni under kalvavstötningen samt under hösten då jakt och bärplockning pågår.